Принтиране

Представителство в общото събрание на етажните собственици

Автор: Стоян Ставру,
Упълномощител и упълномощен