- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Право на ползване на земята от суперфициарния собственик по чл. 64 от Закона за собствеността

При придобиването или прекратяването на правото на ползване на земята от суперфициарния собственик по чл. 64 от Закона за собствеността (ЗС) от съществено значение е акцесорният характер на правото по чл. 64 ЗС спрямо правото на собственост върху постройката или обекта в нея, съществуващи в условията на суперфициарна собственост, независимо какъв е правопораждащият или правопрекратяващият юридически факт.