Принтиране

Право на ползване на земята от суперфициарния собственик по чл. 64 от Закона за собствеността

Автор: Веселина Лекова,
При придобиването или прекратяването на правото на ползване на земята от суперфициарния собственик по чл. 64 от Закона за собствеността (ЗС) от съществено значение е акцесорният характер на правото по чл. 64 ЗС спрямо правото на собственост върху постройката или обекта в нея, съществуващи в условията на суперфициарна собственост, независимо какъв е правопораждащият или правопрекратяващият юридически факт.