Принтиране

Практически проблеми относно изградените в недвижимите имоти съоръжения за пренос или разпределение на електрическа енергия

Автор: Борислав Огойски,
В Закона за енергетиката (ЗЕ) и в съответните подзаконови нормативни актове липсва легално определение за трафопост