- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Построяване на сграда върху няколко съседни имота

1. Поставяне на въпроса