- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Поредност при провеждане на исковете по чл. 135, ал. 1, изр. 1 и по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите

Кратко сравнение на исковете