Принтиране

Поредност при провеждане на исковете по чл. 135, ал. 1, изр. 1 и по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите

Автор: Стоян Ставру,
Кратко сравнение на исковете