Принтиране

Относно възможността за отмяната на взаимните, непреките, акцесорните и прикритите дарения

Автор: Катя Владимирова,
Историята на дарението, като институт на правото, може да се нарече история на бягство от дарението. Още в най-дълбока древност римляните са правили всичко възможно, за да избегнат дарението.