- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Относно обхвата на третите лица, ползващи се от закрилата по чл. 17, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите

Поставя се на практика въпросът какво следва да се разбира под термина „трети лица“ по смисъла на чл. 17, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), т. е. какъв е обхватът на третите лица, ползващи се от защитата на посоченото правило?