- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Отговорност за вреди, причинени на околната среда

Въпросите, свързани с опазването на околната среда, би следвало да са от първостепенно значение за човечеството.