Принтиране

Отговорност за вреди, причинени на околната среда

Автор: Поля Голева
Въпросите, свързани с опазването на околната среда, би следвало да са от първостепенно значение за човечеството.