- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Особености в режима на таванските помещения в сградата – етажна собственост

В подпокривното пространство на много сгради – етажна собственост, често се извършва обособяване на различни помещения.