Принтиране

Особености при обявяване на предварителния договор за покупко-продажба за окончателен, когато купувачът се е задължил да плати напълно цената преди подписване на окончателен договор

Автор: Гергана Боянова, Атанас Додов,
Правната фигура на предварителния договор има важно теоретично и практическо значение.