Принтиране

Обявяването на една и съща цена при устното наддаване в процедурата по публична продан на недвижим имот

Автор: Иван Георгиев,
Производството по принудително изпълнение върху недвижими вещи винаги е представлявало предизвикателство пред съдебната практика, като във всеки един етап от това производство се срещат трудности и разнопосочни произнасяния на съдилищата.