Принтиране

Общ преглед на предложените промени в Закона за управление на етажната собственост

Автор: Бисерка Маринова
Очертаните от практиката проблеми и констатираните недостатъци на нормативната уредба основателно създадоха очаквания, че ще бъде приет изцяло нов закон, уреждащ управлението на етажната собственост.