- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Обособяване от съществуващ жилищен имот на нови обекти на правото на собственост

Нова поредица „Особености в обектите на правото на собственост“