Принтиране

Някои въпроси за несеквестируемостта на жилището по Гражданския процесуален кодекс

Автор: Иван Николаев,
Разпоредбата на чл. 444, т. 7 ГПК