Принтиране

Някои разсъждения за възстановяване на деленето на собствеността на публична и частна

Автор: Люба Панайотова-Чалъкова
Настоящата статия е едно своеобразно въведение към една по-голяма тема, която засяга въпросите за допустимите начини за отнемане на право на собственост в българското право.