Принтиране

Някои разсъждения във връзка със забраната за придобиване по давност на държавни и общински имоти

Автор: Люба Панайотова-Чалъкова,
Тази статия е провокирана от образуваното пред Конституционния съд на Република България дело за установяване на противоконституционност на § 1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността, обнародван в ДВ, бр. 105 от 2006 г., посл. доп. бр. 18 от 2020 г. и на § 2 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за собствеността, обн. бр. 7 от 2018 г., в сила от 31.12.2017 г.