Принтиране

Някои особени хипотези на уреждане на отношенията между собственик и владелец

Автор: Калин Добрев,
Право на задържане на владелеца за направените от него подобрения