Принтиране

Новите законодателни мерки за преодоляване на последиците след края на извънредното положение

Автор: Александър Георгиев,

1. С наближаването на края на срока на действащото в страната извънредно положение1 бе поставен въпросът дали действието на част от уредените със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.02.2020 г.