Принтиране

Нови моменти при подаването на декларациите за имущество и интереси по Зпконпи

Автор: Николай Николов,
Задължени да подават имуществени декларации по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) са около 130 000 лица, заемащи публична длъжност по смисъла на § 2, ал. 1, т. 1-6 ЗПКОНПИ.