Принтиране

Ниската продажна цена като основание за недействителност на сделки с недвижими имоти

Автор: Иван Николаев,
Една от границите на свободата на договарянето е засягането и противоречието с правни принципи, като например справедливостта, добросъвестността, предотвратяване на несправедливото облагодетелстване, или най-общо казано - добрите нрави.