- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Може ли недобросъвестният продавач по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот да осуети надлежното упражняване на правото на купувача на иск по чл. 19 ЗЗД?

Сключването на предварителен договор при покупка на недвижим имот се наложи в практиката като почти задължителна стъпка от процеса по придобиване на имота.