Принтиране

Конституционно установените предели за ограничаване на правото на собственост в контекста на Решение № 3/2021 г. на Конституционния съд

Автор: Александър Георгиев,
Защитата на собствеността е едно от основните начала на установения с Конституцията на Република България (КРБ) правов режим. Разпоредбата на чл. 17, ал. 1 КРБ нарежда правото на собственост сред основните права на българските граждани и прогласява, че то се гарантира и защитава от закона.