Принтиране

Конкуренция между продажби в отделни производства по принудително изпълнение

Автор: Димитър Иванов,
Конкуренцията между изпълненията върху движима вещ е уредена в чл. 473 от Гражданския процесуален кодeкс (ГПК), която е в главата за публична продан на движими вещи, тъй като при тях е от значение в чие държане е оставена вещта от съдебния изпълнител след описа, по правилата на чл. 469-470 ГПК.