Принтиране

Издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост

Автор: Петър Топуров,
Въведение в проблематиката