Принтиране

Искът по чл. 76 от Закона за собствеността

Автор: Калин Добрев,
Искът по чл. 76 от Закона за собствеността (ЗС) исторически произхожда от каноническото право и по-точно от т.нар. actio spolii (redintegranda).