Принтиране

Искът по чл. 75 от Закона за собствеността

Автор: Калин Добрев,
Искът по чл. 75 от Закона за собствеността (ЗС) е иск, с който от правна защита се ползва само владелецът (не и държателят).