Принтиране

Искът по чл. 108 от Закона за собствеността

Автор: Борислав Найденов,
Ревандикационният иск (vindicatio rei) е продукт на римското право.