Принтиране

Идентификацията на бизнес субектите – възможности, закрила чрез права на интелектуална собственост

Автор: Мария Маркова
Цел на тази статия е да определи и изясни основните възможности за идентификация на бизнес субектите в условията на глобализация и дигитализация, да представим средствата за тяхната закрила чрез права на интелектуална собственост (ПИС), установените проблеми за бизнеса и възможните решения за тях.