Принтиране

Актуални въпроси относно спирането на придобивната давност

Автор: Цветалина Петкова,

1. Уредба на спиране на давността съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците1 (ЗМДВИППП)