- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Строителство без учредено право на строеж в съсобствен недвижим имот

ВЪПРОС: От 2001 г. със съпругата ми сме в граждански брак. През 2016 г. започнахме строеж на триетажна къща в урегулиран поземлен имот в гр. С. Поземленият имот е съсобствен при равни дялове между моята съпруга и трето лице.