Принтиране

Служене с общата вещ и правата на останалите съсобственици

Автор: Благовест Пунев,
Според чл. 31, ал. 1 от Закона за собствеността (ЗС) всеки от съсобствениците може да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея съобразно правата си.