Принтиране

Съдебна практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 341 ГПК)

Автор: Крум Тодоров,
Отказът на съда да уважи своевременно направено от ответник по иск за делба искане по чл. 341, ал. 2 ГПК за включване на друг имот в делбената маса би попречил на възможността в същото делбено производство да бъде извършена делба на всички или повече съсобствени имоти, което има пряко значение за способа, по който ще се извърши делбата във втората й фаза и за възможността в съответствие с чл. 69 ЗН всеки от съделителите да получи реален дял.