Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 38 от Закона за собствеността

Автор: Крум Тодоров,
Решение № 103 от 20.01.2021 г. на ВКС по гр. д. № 4703/2019 г., I г. о.