Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 33 от Закона за собствеността

Автор: Крум Тодоров,
Определение № 53 от 06.02.2020 г. на ВКС по ч. гр. д. № 4727/2019 г., IV г. о. Въпрос, по който е допуснато касационно обжалване:...