- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Съдебна практика на ВКС по чл. 31 от Закона за собствеността

Решение № 60122 от 01.11.2021 г. на ВКС по гр. д. № 514/2021 г., I г. о.