Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 31 от Закона за собствеността

Автор: Крум Тодоров,
Решение № 60122 от 01.11.2021 г. на ВКС по гр. д. № 514/2021 г., I г. о.