- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Съдебна практика на ВКС по чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността

Определение № 119 от 01.04.2021 г. по ч. гр. д. № 794/‌‌2021 г., IV г. о. на ВКС