Принтиране

Съдебна делба на разнородни имоти

Автор: Александър Георгиев,
Преглед на съдебната практика в светлината на най-новото Тълкувателно решение № 2 от 11.04.2022 г. по тълк. д. № 2/2021 г. на ОСГК на ВКС