- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Разпределяне ползването на семейното жилище при развод или предоставяне ползването му на един от бившите съпрузи

По време на брака нормативната уредба в Семейния кодекс (СК) регулира разпореждането със семейното жилище. При развод законодателят се фокусира върху ползването на семейното жилище, като целта му е задоволяване на жилищната нужда на бившите съпрузи в преходен за тях период.