Принтиране

Разпределяне ползването на семейното жилище при развод или предоставяне ползването му на един от бившите съпрузи

Автор: Светла Димитрова,
По време на брака нормативната уредба в Семейния кодекс (СК) регулира разпореждането със семейното жилище. При развод законодателят се фокусира върху ползването на семейното жилище, като целта му е задоволяване на жилищната нужда на бившите съпрузи в преходен за тях период.