- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Разграничение между договора за разпределение на ползването между съсобственици и споразумението относно ползването на семейното жилище при развод

Настоящата статия има за цел да съпостави и сравни договора за разпределение на ползването между съсобственици на обща вещ и споразумението относно ползването на семейното жилище при развод между съпрузи.