- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Публична продан на недвижим имот след съдебна делба

Производството по съдебна делба по глава двадесет и девета от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) рядко приключва с постановяването на решението по втората фаза – решение по извършване на делбата. Съгласно чл. 348 ГПК, когато някой имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете на съделителите, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан.