Принтиране

Придобиване на право на строеж в съсобственост (съпритежание)

Автор: Венцислав Стоянов,
Вещното право на строеж дава възможност на едно лице да изгради и придобие собственост върху постройка, направена в чужд имот.