Принтиране

Предявен по реда на чл. 108 от Закона за собствеността иск от съсобственик на недвижим имот

Автор: Светла Димитрова,
Приемане на тълкувателно решение по този въпрос е предметът на Тълкувателно дело № 3 от 2020 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, образувано съгласно разпореждане от 26.06.2020 г.