- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Практика на ВКС по негаторния иск по член 109 от Закона за собствеността през 2020 г.

Собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право