Принтиране

Практика на ВКС по негаторния иск по член 109 от Закона за собствеността през 2020 г.

Автор: Бонка Дечева,
Собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право