- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Практика на ВКС по материята на съдебната делба (чл. 346 ГПК)

Какви са пределите на силата на пресъдено нещо на решението по допускане на съдебна делба, когато с него не е било уважено възражение за придобивна давност, по конкретно – във връзка с произнасяне по претенцията за стойността на подобрения, заявена във втората фаза от същият съделител, чието възражение за придобивна давност не е уважено?